Primopredaja dokumentacije i obilazak Palacina

U sklopu četvrtog sastanka projektnog tima koji se danas održao na Veleučilištu u Šibeniku izvršena je primopredaja lokacijske dozvole i idejnog arhitektonskog projekta. Dokumentaciju je Veleučilište u Šibeniku predalo predstavniku zajednice ponuditelja: LEKO-BIRO d.o.o., Dr. Mile Budaka 1,35000 Slavonski Brod, OIB:57796381630; AMBIJENT-RST d.o.o., Naselje kralja Tomislava 3 /2, 35000 Slavonski Brod, OIB:19077422709; ARHIGRAM d.o.o, Vladimira Nazora 2, 35400 Nova Gradiška, OIB: 06117913932; Eling d.o.o., Lorenza Jagera 22, 31000 Osijek, OIB: 09075730357, opunomoćeniku Dejanu Jeliniću, čime su počeli teći rokovi izrade glavnog i izvedbenog projekta prema ugovoru.

Na sastanku je također prisustvovao i Romano Perić, voditelj projekta izgradnje, koji je po završetku sastanka u pratnji dekana Ivana Malenice, ravnateljice Studentskog centra Šibenik Nelle Slavice, zajedno s Dejanom Jelinićem, razgledao samu lokaciju budućeg studentskog doma.