Ishodovana građevinska dozvola za Studentski dom Palacin

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole jedna je od posljednjih stepenica u procesu izgradnje novog studentskog doma, a da je građevinska dozvola izdana za Palacin, potvrdio je voditelj projekta Ivan Malenica na održanom šestom sastanku projektnog tima koji se održao  u ponedjeljak 26.11.2018. s početkom u 14:15 sati.

Slijedi nabava građevinskih i obrtničkih radova, te nabava usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu.

Članovi projektnog tima detaljno su analizirali predmete nabave, te usuglasili prijedloge koji će doprinijeti poboljšanju uvjeta za transparentno tržišno natjecanje, te omogućiti smanjenje negativnih rizika provedbe predmetnih radova i usluga.

U završnom dijelu sastanka istaknuto je kao neophodno uklanjanje bazne stanice tele operatera kako bi se stvorili uvjeti za nesmetano obavljanje građevinskih radova, uklonili negativni estetski utjecaji na realizirani projekt, te potencijalni negativni rizici utjecaja na zdravlje korisnika budućeg studentskog doma.