Prijavitelji:

Prijavitelj: Veleučilište u Šibeniku

Partner: Studentski centar Šibenik

Ciljevi projekta

OPĆI CILJ PROJEKTA
Pridonijeti poboljšanju uvjeta pristupa visokom obrazovanju i standarda studenata na području Šibensko – kninske županije.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA
Povećanje kapaciteta i kvalitete studentskog smještaja studenata s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Rezultati projekta

Ostvareni svi tehnički preduvjeti i radnje za izgradnju i opremanje studentskog doma Palacin.

Izgrađen i opremljen studentski dom Palacin s novim kapacitetima i sadržajima za smještaj studenata.

Vrijeme provedbe projekta

od 1.3.2017.  do  1.1.2022.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 85.356.107,55 HRK
Dio osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj 79.680.000,00 HRK

Vijesti

Radove na izgradnji obišli gradonačelnik Željko Burić i rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić

Radove na izgradnji Studentskog doma Palacin obišao je gradonačelnik Željko Burić u pratnji dekana Veleučilišta u Šibeniku Ljube Runjića. Obilasku

Obišli smo gradilište budućeg studentskog doma na Palacinu: radovi kasne, ali zgrada će biti sigurna i na potres od 9 stupnjeva po Richteru

Kada za godinu dana novi studentski dom na Palacinu bude dovršen, studenti će u njemu mirno spavati! Kako i ne

Izgradnja se odvija prema planu usprkos nepovoljnoj situaciji

Radovi na studentskom domu Palacin započeli su 4. studenog 2019. godine, a predviđen rok trajanja je 18 mjeseci. Za vrijeme

Lokacija Palacin

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Šibeniku.
Za više informacija posjetite internetske stranice: Strukturni fondovi ili Operativni program konkurentnost i kohezija.