Opis projekta

U Šibeniku trenutno postoji jedan objekt studentskog smještaja – Studentski dom Šibenik koji raspolaže s 32 dvokrevetne sobe, 2 trokrevetne sobe i 4 trokrevetna apartmana. 6 mjesta je rezervirano za potrebe pružanja smještaja CEEPUS stipendista, sukladno ugovoru Studentskog centra Šibenik i Agencije za mobilnost i programe Europske unije, iz čega proizlazi da Studentski dom Šibenik trenutno operativno raspolaže sa 74 kreveta. Također treba napomenuti da Studentski centar Šibenik objekt studentskog doma unajmljuje, a ugovor za korištenje postojećeg objekta ističe 2019.

 

Trenutno u gradu Šibeniku studira 1150 redovnih studenata. Broj redovitih studenata s prebivalištem izvan mjesta studiranja iznosi 837 ili čak 73% ukupno broja studenata. Obzirom na broj raspoloživih smještajnih mjesta (74) u Studentskom domu Šibenik, potrebu za smještajem trenutno zadovoljava samo 8,84% redovitih studenata s prebivalištem izvan mjesta studiranja.

Prema idejnom projektu arhitekta Zorana Popovića na postojećoj lokaciji napuštene vojarne u tri dilatacije ukupne površine 7.863,38 m2 izgraditi će se studentski dom kapaciteta 332 kreveta raspoređenih u 158 dvokrevetnih i 16 jednokrevetnih soba.

 

U postojećim krajnjim dilatacijama nadogradit će se kat i zeleni krov, dok će se središnja dilatacija srušiti i izgraditi novi objekt koji povezuje krajnje dilatacije.

Projektom je unutar Studentskog doma predviđeno uređenje restorana studentske prehrane sa sto sjedećih mjesta.

Izgradnjom novog studentskog doma će smanjiti troškove smještaja i omogućiti veću kvalitetu studiranja za studente smještene u studentskom domu.

 

Povećanjem kapaciteta i kvalitete smještaja studenata, te stvaranjem dodatnih sadržaja za studente na području Šibensko – kninske županije izravno će se pridonijeti ispunjenju Specifičnog cilja Poziva (Povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.)

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Šibeniku.
Za više informacija posjetite internetske stranice: Strukturni fondovi ili Operativni program konkurentnost i kohezija.