Odabran najpovoljniji ponuditelj izgradnje Studentskog doma Palacin

Nakon što je Veleučilište u Šibeniku, nositelj projekta izgradnje Studentskog doma Palacin,  provelo otvoreni postupak javne nabave građevinskih i obrtničkih radova, u četvrtak 19.09.2019. godine, objavljena je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ekonomski najpovoljnija ponudu dostavila je zajednica ponuditelja Lavčević d.d., i Lavčević-inženjering d.o.o. iz Splita, s cijenom ponude od 54.867.513,80 kn bez PDV-a, odnosno 68.584.392,25 kn s PDV-om.

U tijeku je rok mirovanja od 15 dana, te ukoliko ne bude izjavljenih žalbi, pristupit će se potpisivanju ugovora s odabranim ponuditeljem.